Monthly Archives: mei 2021

“Elk kind verdient een kans om te bewegen”

Om sport- en bewegen laagdrempelig te kunnen aanbieden zijn er 3 sportloketten in Limburg waarbij een “beweegmakelaar” mensen helpt, adviseert en begeleidt bij de zoektocht naar een geschikte structurele beweegactiviteit.

Heeft of kent u een kind van 18 jaar of jonger dat in Zuid – Limburg woont en een “beperking/uitdaging” heeft? Kunt u of diens ouder(s)/verzorger(s) wat hulp of ondersteuning gebruiken bij het vinden van passend beweegaanbod? Dan komt het kind in aanmerking voor een GRATIS ondersteuningstraject met de lokale beweegmakelaar van Sportloket Zuid.

De beweegmakelaars van Sportloket ZUID Iedereen kan Sporten Limburg :
Jan-Wouter Haveman (CHDD)
Chantal Bos (Regioconsulent IKS)

Voor aanmelding of een eerste adviesgesprek, surf naar:
https://lnkd.in/g-HWmPc

Ecsplore, Alcander, welzijnsorganisatie Heerlen
Provincie Limburg CHDD Nederland

Doe eens gek, borduur een Only Friends hek!

Borduren alleen voor oma’s? Nee hoor! In deze workshop versieren we de hekken bij Park Strijthagen met veelkleurige “graffiti” van wol en textiel. Verzin je eigen kruissteekpatroon en werk samen om Landgraaf kleur te geven!

Een vraagje voor iedereen die dit nieuwsbericht leest. Weet u wat men zich moet voorstellen met de activiteit: Doe eens gek. Borduur een hek!

Nou wij wisten het ook niet maar waren nieuwsgierig en hebben ons voor deze activiteit aangemeld. Op vrijdag 7 mei jl. waren Avelon en ik aanwezig namens OFL. We kregen de uitleg van Aukje. Ze gaf ons bollen wol, een schaar en we konden zelf iets verzinnen. Avelon en ik kozen de letters Only Friends. Op mijn idee om ook nog de Limburgse leeuw te borduren gaf Avelon de opmerking: “dan gaat het bij ons uitzien als een koe ipv een leeuw”. We lagen dubbel van het lachen want bij ons twee gaat wel vaker iets fout. De letters namen iets langer tijd in beslag maar we mochten van Aukje doorgaan. We doen niet iets half bij OFL! Ons kunstwerk is volgens ons prima gelukt. Het was een gezellige morgen en ondanks dat we maar met z’n tweeën waren, hebben we lol voor tien gehad. Zelfs de kinderen en begeleiding van de BSO op hetzelfde terrein hebben kunnen meegenieten van ons plezier. Een kindje had aan de begeleiding gezegd: ”die twee hebben veel lol”! Dat klopt als een bus of in dit geval als een bol wol! Nu benieuwd hoelang ons kunstwerk blijft hangen in optima forma.

 

Veel liefs Daniëlle en Avelon

 

Deze activiteit was een onderdeel van de Lentetour van Landgraaf Verbindt. De Lentetour is een samenwerkingsverband tussen JenS, TMF, Vazom, Bibliotheek Landgraaf, Slide, Scouting Pius Xll, Youth Quake, Voetbalschool Soccerchampions, Mw Team Boksen en Landgraaf Verbindt als verbindende partij. Twee weken gevuld met gevarieerde activiteiten, voor ieder wat wils.

Handbal clinic bij sportdag Iedereen Kan Sporten

Chantal Bos, regio consulent aangepast sporten Parkstad en Westelijke Mijnstreek: ‘Gisteren is Omroep Landgraaf komen filmen tijdens de meivakantie activiteit voor kinderen met speciale uitdagingen in Parkstad. Kinderen kunnen zo op een laagdrempelige manier kennis maken met verschillende sporten uit de buurt. Dit keer stond judo, dans, sport- en spel en handbal op het programma 🥋🎼🤸‍♂⛹‍♀. Verenigingen die deze dag een kennismakingsles zijn komen geven zijn; Judo Club Nuth, Fitmix, Stichting Bijzonder in Beweging en Hv BDC’90 i.s.m. Only Friends Limburg.’

IKS – Flyer – meivakantieactiviteiten

Bekijk het filmpje

https://www.linkedin.com/posts/chantalbos1_gisteren-is-omroep-landgraaf-komen-filmen-activity-6795262773736599552-U999

 

Raad van Advies voorzitter Sven Balk: “JENS en Only Friends Limburg zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van onze regio”

Mijn naam is Sven Balk, 44 jaar en woonachtig in Landgraaf. Thuis ben ik partner en vader van 2 dochters en 1 zoon. Op het werk mag ik als directeur sturing geven aan JENS. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsinstellingen die de basis ambulante jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal vorm geven vanaf 1 januari 2019. Hiernaast ben ik betrokken bij Only Friends Limburg, kortweg OFL, als voorzitter van de Raad van Advies.

Bij JENS proberen we het landschap van de jeugdzorg op een andere manier in te vullen dan tot 2019 gebruikelijk is geweest. Belangrijke uitgangspunten zijn om iedereen zoveel als mogelijk mee te laten doen in de maatschappij en mensen in staat te stellen om eigen regie over hun leven te laten voeren. Dat betekent onder andere dat we verbindingen proberen te maken tussen de natuurlijke context van jeugdigen en gezinnen enerzijds en zorg anderzijds. En als ik het heb over de natuurlijke context van jeugdigen en gezinnen dan bedoel ik de school, de kinderopvang, het peuterwerk, de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk maar ook de verenigingen, allemaal in de eigen wijk. We proberen bijvoorbeeld om jeugdigen naar de school te laten gaan in hun eigen buurt ook al hebben ze hulp of zorg nodig op school. We willen iedereen zoveel als mogelijk mee laten doen in deze reguliere settingen. Daar waar hulp nodig is brengen we zoveel als mogelijk hulp naar die settingen toe. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en samenwerkingen. Dat zie ik ook terug bij OFL. Hier zijn jongeren en volwassenen sportief en actief met naast trainers met kennis van hun sport ook mensen die hulp of zorg kunnen bieden. Dat zijn wat mij betreft de goede stappen naar een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen meedoet ongeacht of er problemen zijn. JENS en OFL zijn belangrijke elementen in de ontwikkeling van onze regio.

Ik wordt heel enthousiast van het concept OFL met het fantastische motto ‘je bent goed zoals je bent’ en wil heel graag mijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van deze vereniging. Ik hoop dan ook dat OFL steeds meer uitgroeit tot de vereniging waar iedereen bij wil horen en waar iedereen zich thuisvoelt. Met het enthousiasme wat ik voel binnen deze vereniging gaat dat zeker lukken!