Monthly Archives: juni 2021

Verbinding JENS & Only Friends Limburg is een gouden formule

“Ik gun het iedere collega om kennis te maken met Only Friends en te kijken wat het voor hun cliënten kan betekenen, maar ook wat het voor henzelf als professional kan betekenen.” Aan het woord is Susan Simons, hulpverlener bij JENS, fervent handbalster én handbaltrainer bij Only Friends Limburg. Samen met Mariëlle Houben, voorzitter van Only Friends Limburg vertelt zij meer over de bijzondere samenwerking tussen JENS en Only Friends.

Iedereen verdient het ergens bij te horen

‘Wij willen samen met sportverenigingen de sport toegankelijk maken voor iedereen. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. Het komt regelmatig voor dat hier iemand niet lukt om aansluiting te vinden bij een sportclub. Dat kan zijn door een fysieke beperking, maar het kan ook dat er een andere reden.” Mariëlle Houben legt uit waarom Only Friends er is: “Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij een club. We willen aansluiten bij de reguliere sportclub en geen aparte sportclubjes voor mensen met een beperking. Dat is wat wij graag willen ondersteunen: de club levert de trainer van de sport en wij zoeken daar een professional bij.

Coaching voor vrijwilligers sportclub

Eén van de voordelen van de samenwerking tussen sportclub en zorgprofessionals is dat trainers van de sportclub gecoacht kunnen worden door de professionals. “Een professional die de trainers van de club kan bijspijkeren in bijvoorbeeld het omgaan met autisme of hechtingsproblematiek’ zo vertelt Mariëlle.

We hebben elkaar daarin nodig en ik denk dat dit de gouden formule is die we nog meer kunnen gaan uitdragen.

Susan Simons is één van die professionals. Vanuit JENS ondersteunt zij de trainingen van BDC handbal uit Landgraaf. ‘Vanuit mijn rol als professional coach ik de sporttrainers van BDC.’ vertelt zij. “Eén van de dames senioren wil graag trainer worden bij de handbalvereniging en was erg geïnteresseerd in de Only Friends groep. Ze had veel vragen zoals: ‘Wat zijn dat dan voor kinderen? Wat moet ik dan anders doen? En wat is dat, hechtingsproblematiek.’ Die probeer ik dan te beantwoorden en zo kan ik mijn kennis door geven binnen de club. Als ik, om wat voor reden dan ook, zou moeten stoppen, zijn er in ieder geval mensen die kennis van zaken hebben en hun club kunnen ondersteunen. Die coaching vind ik dus zeker zo belangrijk dan het geven van de training.”

Verbindingen leggen

Susan vertelt waarom Only Friends haar zo aanspreekt: “Ik vind het belangrijk dat kinderen die graag willen sporten dat ook kúnnen bij een gewone sportclub in de buurt. En daar moet je verbindingen voor leggen. Bij de ROOTZ-groep in Landgraaf hebben we onder andere voetbalclinics gegeven. Na die clinics heeft een aantal kinderen zich aangemeld bij VV Schaesberg. Een ander voorbeeld: een meisje van de school waar ik vanuit JENS werk, is zo bij het handballen terecht gekomen. Ik vind het mijn taak om ouders er attent op te maken dat er zoiets is als Only Friends. Als professional moet je de link leggen naar de mogelijkheden in het voorliggend veld. Dat noem ik gewoon goed hulpverlenerschap.”

Dat noem ik gewoon goed hulpverlenerschap.

“Het is dus een wisselwerking tussen de hulpverlener van JENS en de ouders die het moet interesseren en die hun kind moeten halen en brengen. Want de regie ligt wel bij de ouders. We ondersteunen hen wel, maar nemen niet uit handen. Daar staan wij ook voor met JENS.” zo benadrukt Susan nog maar eens.

Raad van Advies lid Eke Zijlstra: “Only Friends Limburg van groot belang om de gezondheid van de jeugd in Limburg te verbeteren”

Al sinds mijn aantreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het toenmalige Atrium Medisch Centrum in Parkstad Limburg (nu Zuyderland Medisch Centrum) in 1998, ben ik geconfronteerd met de grote achterstand in de gezondheid van de Limburgers en in het bijzonder onze jeugd.

Al decennia lang worden er allerlei initiatieven ondernomen om daar verbetering in te brengen. Na mijn pensioen ben ik als voorzitter van het Koninklijk Genootschap voor fysiotherapie en meer recent als adviseur voor de Provincie en de gemeente Kerkrade voor het initiatief “Leven in beweging” opnieuw betrokken geweest bij het opzetten van projekten om de nog altijd aanwezige achterstand om te buigen in een voorsprong.

Zo raakte ik ook betrokken bij Only Friends Limburg.

Dit initiatief heeft de kracht in zich van de eenvoud. Op lokale schaal het bij elkaar brengen van verenigingen en individuele personen die allemaal een steentje bijdrage om laagdrempelige bewegingsaktiviteiten breed toegankelijk te maken voor allen die door een beperking maar moeilijk toegang hebben tot de reguliere (sport)verenigingen.

Het motto “Je bent goed zoals je bent” geeft aan dat iedereen ongeacht welke beperking dan ook belangrijk is en het verdient om mee te kunnen doen met sport, beweging en spel.

“Only Friends Limburg” is meer dan alleen maar een organisatie; het is een club waar je gezien wordt en mee kan doen met welke beperking dan ook.

Ik wens Only friends Limburg een zonnige en sportieve toekomst.

Raad van Advies lid, Eke Zijlstra

 

 

Fietspret Landgraaf flitsend van start!

Groom Droom Zonnestraaltjes gingen vandaag van start! Fietsvaardigheidstraining op een prettige ongedwongen manier. We spelen in op de behoefte van kinderen. Het belangrijkste is dat de kinderen plezier beleven in wat ze doen en zich vrij kunnen bewegen op een veilige manier.
Je bent goed zoals je bent! Dat is het motto van OnlyFriends. Dat zie je ook terug in de groep kinderen die training krijgen van Roger en Monique
Het gaat bij ons niet alleen maar om kinderen met een fysieke beperking. Ook kinderen die om wat voor reden niet mee kunnen draaien bij een gewone fietsclub zijn bij ons welkom. We noemen onze fietsers de “ZONNESTRAALTJES”.
  
  
Marco Jeeninga, secretaris TWC Maaslandster: “Klein beginnen, spreekt zich vanzelf rond. TWC Maaslandster Zuid-Limburg is samen met Only Friends Limburg een fietspret opgestart om jonge kinderen veilig te leren fietsen. Vandaag 1 juni was de eerste keer. Gestart werd met 4 jonge kinderen onder leiding van echte trainers Monique Lutgens en Roger Franssen. Natuurlijk ook door het mooie weer zat de stemming er meteen goed in. De kinderen hebben een leuke en leerzame avond gehad. Als al die kinderen volgende week een vriendje of vriendinnetje meenemen zijn we al met z,n achten, zo hopen we een leuk groepje te krijgen wat spelenderwijs veilig leert fietsen. De trainingen worden elke dinsdag avond gegeven op Sportpark Strijthagen in Landgraaf. Alle Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom.”

Fietspret trainers

Fietspret Landgraaf wordt mogelijk gemaakt door de samenwerking met wielervereniging TWC Maaslandster Zuid-Limburg en vrijwilligers van Only Friends Limburg. De wielrentrainers zijn Roger Franssen (gediplomeerd trainer TWC Maaslandster Zuid-Limburg) en Monique Lutgens- Blom (vrijwilliger Only Friends Limburg).
Interesse? Meld uw zonnestraaltje aan bij:
www.onlyfriendslimburg.nl of monique.bl@home.nl