ANBI Status

Voor het functioneren en realiseren van de doelstellingen heeft de Stichting Sportclub Only Friends Limburg financiële middelen nodig. Die middelen worden verkregen uit bijdragen van deelnemers aan de activiteiten, giften, subsidies en bijdragen uit sportstimuleringsbudgetten.

Om het doneren en schenken aantrekkelijker te maken wil de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkrijgen. ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Inmiddels is de aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI-status bij de Belastingdienst ingediend. Hierbij moet aan diverse voorwaarden worden voldaan, waaronder het hebben en op de website publiceren van een beleidsplan.

Het beleidsplan geeft inzicht in:

  • missie, visie en doelstelling van de stichting; werkzaamheden (activiteiten) van de stichting
  • de manier waarop de stichting middelen werft
  • het beheer van het vermogen van de stichting
  • de besteding van het vermogen van de stichting en
  • het functioneren van het bestuur

Klik hier voor het volledige beleidsplan.

Naast het beleidsplan moet het RSIN-nummer op de website worden vermeld. De Stichting Sportclub Only Friends Limburg heeft RSIN-nummer 859889063.