Organisatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaris mr. Noud Mickartz heeft op 27 maart 2019 te Landgraaf de Stichting Sportclub Only Friends Limburg vastgelegd. Sportclub Only Friends Limburg is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KvK-nummer 74417460.

Organigram

Alle functies binnen de organisatie van Only Friends Limburg zijn onbezoldigd. Dat geldt voor bestuursleden, leden Raad van Advies, vrijwilligers en stagiaires. Zorgprofessionals worden via de zorginstelling ingezet om werkzaamheden voor Only Friends Limburg uit te voeren.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Sportclub Only Friends Limburg is samengesteld uit de volgende onbezoldigde leden:

Mariëlle Houben (voorzitter)

Daniëlle Winkens (secretaris)

Henk Wetzels (penningmeester)

Ron Pauwels

Monique Lutgens-Blom

 

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering en doorontwikkeling van Only Friends Limburg. Het bestuur heeft regelmatig overleg met directies van zorginstellingen, besturen van verenigingen, subsidieverstrekkers, scholen (Speciaal Onderwijs BO/VSO, MBO Beroepsopleiding CIOS, HBO Fontys en Zuyd Hogeschool), sponsoren, partners in het aangepast sporten (IKS Iedereen Kan Sporten, Bijzonder in Beweging, Huis voor de Sport) en overige partners of samenwerkingsverbanden (Landgraaf Verbindt, Stand By Heerlen, Fortuna Sittard, Johan Cruyff Foundation).

 

Raad van Advies

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit de volgende (op persoonlijke titel) onbezoldigde leden:

Sven Balk, directeur JENS

Jeroen Bossers, directeur Radar

Wim Pécasse, voorzitter RvB NOVIZorg

Eke Zijlstra, voormalig voorzitter RvB Atrium Ziekenhuis

Paul Sweron, adviseur publiek domein Parkstad

Jolanda Rikers, bestuurder Kinder Opvang Parkstad

 

Het bestuur en de Raad van Advies hebben drie keer per jaar een bijeenkomst waarin beleidsmatige zaken en strategische keuzes met elkaar worden besproken.

De Raad van Advies is een adviserende groep van experts en fungeert als denktank voor het bestuur van ‘Only Friends Limburg’. Deze experts debatteren over allerhande vraagstukken die zowel van juridische, financiële of strategische aard kunnen zijn. In deze zin functioneert de Raad van Advies als zijnde een klankbord om het bestuur de mogelijkheid te bieden om vragen of bekommernissen voor te leggen aan externe experts.

De Raad van Advies formuleert hoogstens aanbevelingen die niet bindend zijn. Het bestuur neemt zelfstandig haar afwegingen en is niet gehouden aan het advies van de externe experts (RvA). Het bestuur is, in welke vorm dan ook, geen direct of indirecte verantwoording verschuldigd aan de Raad van Advies. Anderzijds hoeft de Raad van Advies niet in te stemmen met de acties en besluiten van het bestuur.

Staf

De staf wordt bezet door vrijwilligers die zich bezighouden met communicatie taken (website beheer, Social Media, presentaties verzorgen), administratie taken (leden en financiële administratie) en representatie taken (gastvrouw, promotie bij evenementen).

Kernteam

Het kernteam houdt zich bezig met dagelijkse uitvoerende activiteiten en evenementen. In het kernteam zijn bestuursleden, professionals, vrijwilligers en stagiaires vertegenwoordigd van de zelfsturende teams (voetbal, handbal, running, wandelen, high5fitness, @work, evenementen). Regelmatig stemt het kernteam af over lopende activiteiten.

Zelfsturende teams

De stafteams van de verschillende sporten (voetbal, handbal, running, wandelen, high5fitness, wielrennen, naschoolse sportles), van Only Friends @Work en het team evenementen zijn zelfsturend. Elk team maakt zelfstandig afspraken over communicatie en trainingszaken. Vanuit elk zelfsturend team is er een linking-pin naar het Kernteam zodat de onderlinge afstemming wordt gemaakt.

Communicatie structuur