Vertrouwenspersoon

Only Friends Limburg vindt een veilige en vertrouwde omgeving van groot belang. Een omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld. In de bejegeningscode staat vermeld hoe we met elkaar omgaan. In de gedragscode staan de gedragsregels voor bestuurders, coaches, trainers, vrijwilligers en stagiaires.
Toch kan het voorkomen dat een lid, vrijwilliger, stagiair, werknemer, collega etc. zich in een bepaalde samenwerking niet prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo’n iemand is een vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het aankaarten van problemen. Zo werkt Only Friends Limburg aan een blijvend goede sport-/werksfeer en een duurzame verbinding voor een ieder.
Een vertrouwenspersoon moet ons inziens integer, onafhankelijk, toegankelijk en empathisch te zijn. We denken in de persoon van José Nass die gevonden te hebben.
Wil je contact met haar? Bel of mail José 06 55151961 of mail joha.nass@telfort.nl