Gedragscodes

Only Friends Limburg vindt een veilige en vertrouwde omgeving van groot belang. Een omgeving waar een ieder zich thuis voelt en met respect wordt behandeld. In de bejegeningscode staat vermeld hoe we met elkaar omgaan. In de gedragscode staan de gedragsregels voor bestuurders, coaches, trainers, vrijwilligers en stagiaires.
Downloads:

Bejegeningscode Only Friends Limburg

Gedragscode Only Friends Limburg

 

Toch kan het voorkomen dat een lid, vrijwilliger, stagiair, werknemer, collega etc. zich in een bepaalde samenwerking niet prettig voelt en dan is het fijn als je met iemand daarover vertrouwelijk kan praten. Zo’n iemand is een vertrouwenspersoon.