Jeugdsportfonds

Kinderen en jongen die sporten

  • ervaren meer plezier met anderen,
  • versterken hun zelfvertrouwen,
  • nemen een gezondere levensstijl aan en
  • kunnen hun talent ontdekken en ontwikkelen!

Stichting Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in groepsverband kunnen sporten.

Het gaat om kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders financieel niet in staat zijn de kosten van de sport te dragen. Deze kinderen en jongeren worden door zogenaamde intermediairs voorgedragen bij het Jeugdsportfonds dat, na goedkeuring van de aanvraag, de contributie van een sportvereniging of de aanschaf van een sportuitrusting betaalt.
Intermediairs zijn professionals die veelal op scholen of in de jeugdhulpverlening werken en die op de hoogte zijn van de situatie waarin kinderen en jongeren leven. Om in aanmerking te komen voor een financiële vergoeding zijn de hoogte van het gezinsinkomen (max. 110% van het minimuminkomen) en het bezit van een stadspas belangrijke voorwaarden.

Ga voor meer informatie naar de website van het jeugdsportfonds.

Denkt u in aanmerking te komen voor een vergoeding? Vraag dan op de school van uw kind wie de Jeugdsportfonds intermediair is.