ANBI-status voor Only Friends Limburg goedgekeurd

De aanvraag voor het verkrijgen van de ANBI-status bij de Belastingdienst is goedgekeurd per 1 januari 2023. De Stichting Sportclub Only Friends Limburg heeft RSIN-nummer 859889063.

Voor het functioneren en realiseren van de doelstellingen heeft de Stichting Sportclub Only Friends Limburg financiële middelen nodig. Die middelen worden verkregen uit bijdragen van deelnemers aan de activiteiten, giften, subsidies en bijdragen uit sportstimuleringsbudgetten.

Om het doneren en schenken aantrekkelijker te maken wilde de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkrijgen. ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.