Alliantie Positief: Only Friends Limburg doet mee!

Alliantie Positief is een initiatief van netwerkpartners in het sociaal domein in Zuid-Limburg. Samen willen ze de transformatie in het sociaal domein en de bijbehorende werkwijze verankeren én verduurzamen, waarbij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid de basis vormt. Door krachten te bundelen, ervaring en kennis te delen, in te spelen op ontwikkelingen, schotten in de financiering af te breken willen ze elke burger een kansrijk leven bieden. Daarbij sluit Alliantie Positief aan bij reeds bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden en volgen ze de belangen van elke gemeente. Het gewenste resultaat? Gezondere inwoners, goede en ervaren kwaliteit van ondersteuning, lagere kosten per inwoner en bekwame en tevreden professionals. Om dit resultaat te kunnen realiseren, werken ze aan de hand van de drie pijlers: aanjagen, delen, doen.

Positive Fit

In 2018 startte het Positive Fit programma van Stichting NOVIzorg in samenwerking met Roda JC Kerkrade. Door de jaren heen is het project verder uitgebreid en werken ook Stichting Radar en Only Friends Limburg mee aan het project. Het doel? De deelnemers op fysiek én sociaal gebied trainen en onderhouden. Zo kunnen ze zolang als het mogelijk is thuis blijven wonen en gezond leven.

Hoe dat in zijn werk gaat? Dat zie je in onderstaande video!