Géén Only Friends Limburg Cup in 2020

De afgelopen weken hebben we met ons allen de ernstige gevolgen van de ontwikkelingen van het COVID-19/corona virus ondervonden. Het virus zorgt voor veel onzekerheid, zorgen, onbeantwoorde vragen, en wellicht ook voor stress en eenzaamheid. De gezondheid van u en uw naasten in deze tijden van crisis zijn echter het allerbelangrijkste. Aangezien de gezondheid van eenieder voorop staat hebben wij ook besloten om de Only Friends Limburg Cup in 2020 af te gelasten.

De afgelopen weken hebben wij ons laten leiden door informatie en maatregelen door het RIVM en de regering. In afwachting van deze informatie en maatregelen hebben we in de afgelopen weken diverse scenario´s uitgewerkt en besproken zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van het toernooi. We kunnen echter concluderen dat er geen enkele verantwoorde manier is in de huidige tijd van crisis.

Net als jullie deelnemers hadden wij ons ontzettend verheugd op de eerste Only Friends Limburg Cup op Park Strijthagen. De vele uren voorbereiding zijn dan ook helaas voor niks geweest. Maar zoals al eerder gesteld, de gezondheid is op dit moment veel belangrijker. Wij hopen in het jaar 2021 het schoolvoetbaltoernooi voor Voortgezet Speciaal Onderwijs scholen in Limburg onder de vlag van de Only Friends Cup te kunnen laten plaatsvinden. De toekomst zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Voor nu heel veel gezondheid toegewenst en let goed op uzelf en uw naasten. Verder willen we de sponsoren, vrijwilligers en stagiaires van de Only Friends Limburg Cup bedanken voor het gestelde vertrouwen in de organisatie, en wensen we ook hun in deze tijd veel sterkte toe.

 

Toernooicommissie Only Friends Limburg Cup