Met elkaar verbonden en uniek

Op 21 maart was het Wereld Downsyndroomdag. Het leek Daniëlle Winkens een leuk idee om deze kanjers in the picture te zetten door er extra aandacht voor te vragen. Door op deze dag 2 verschillende sokken te dragen zagen de mensen dat er iets vreemd was en zou men vragen waarom we 2 verschillende sokken droegen. In antwoord op de vraag konden wij aandacht vragen voor mensen met het Downsyndroom.Iedereen uniek, bijzonder en speciaal op zijn eigen manier. Only Friends L❤️ve xxx

 

Daniëlle: ‘In onze dagbesteding en in onze sportclub werken en sporten kanjers die geboren zijn met het feit dat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van in tweevoud. Echter voor mij persoonlijk geven deze mensen hun liefde ook in meervoud in plaats van in enkelvoud. Het overladen van knuffels is in deze vaak kille, egoïstische tijd een welkome afwisseling. Helaas door de Corona maatregelen is het voor deze mensen ook extra moeilijk om elke keer na te denken over het feit dat knuffelen nu even niet meer mag. Maar hopelijk kunnen deze kanjers in de toekomst weer zichzelf zijn. Ook ons maatje Gerrit…

Jesse doet ook mee!
Voor zijn vriendinnetje in de klas, zijn vriendjes op school en zijn sport-maatjes bij OFL ❤️
Jesse heeft een mutatie in het SON-gen dat op chromosoom 21 ligt. Het syndroom van Down heeft 3 exemplaren van chromosoom 21 in plaats van twee chromosomen.
Zo zijn al deze kinderen met elkaar verbonden en uniek 🧡

  

Roger Franssen, wielrentrainer: ‘Om zelf met deze dag bewuster om te gaan en de mensen die ook werken en helpen een hart onder de riem te steken wisselen we om de paar uur zelfs de sokken 🧦 Allemaal een fijne WDSD 2021’