BDC ’90 en Only Friends Limburg maken handbal voor iedereen mogelijk

Handbalvereniging BDC ’90 en Only Friends Limburg tekenen samenwerkingsovereenkomst

    

In het bijzijn van de trainers en handballers hebben Silvia Franck, voorzitter handbalvereniging BDC ’90, en Mariëlle Houben, voorzitter bestuur Only Friends Limburg, voor de handbaltraining op vrijdag 31 januari 2020 in Sporthal Strijthagen de samenwerkingsovereenkomst officieel ondertekend.

 

 

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk aanbieden van G-handbal aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking. Doel hiervan is de sporter in een positieve en veilige omgeving, de kans te geven om te werken aan zijn spierkracht, conditie en beweeglijkheid. Daarbij worden haalbare doelen nagestreefd rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de sporter met een beperking. Daarnaast wordt gezamenlijk gewerkt aan het clubgevoel, zodat de sporter zich thuis en welkom voelt. Tijdens het sporten dragen de sporters de kleding van Only Friends Limburg.

Silvia Franck: “De G-handballers trainen elke vrijdag samen met onze jonge F-leden. De G-Handballers worden ook lid van BDC’90, daardoor kunnen zij ook deelnemen aan activiteiten van onze handbalclub. Dit ondersteunt de integratie van sporters met een beperking bij BDC’90.”

Voor reguliere sportclubs is het een uitdaging om mensen met een beperking passende begeleiding en een veilige plek te bieden binnen de sportclub. BDC’90 zorgt voor de trainer Mark Vonken en Romana die beschikken over kennis en ervaring in het geven van handbaltraining, affiniteit heeft met de doelgroep en bereid is zich te laten coachen door de zorgprofessional van JenS. Susan Simons, de zorgprofessional is op de hoogte van hoe om te gaan met de beperkingen van de sporters. Only Friends Limburg zorgt voor vrijwilliger Davy Braun en CIOS stagiaire Luna Nijenhuis.

Mariëlle Houben: “Only Friends Limburg wil, via samenwerking, sporters met een beperking de mogelijkheid bieden om in een reguliere sportomgeving de positieve effecten van samen sporten te laten ervaren en hen het gevoel geven dat ook zij erbij horen. We zijn dankbaar en trots dat de G-handballers zó welkom zijn binnen de familie van BDC ’90. In de toekomst hopen we nog vele sporters warm te kunnen maken voor de handbalsport. De eerste nieuwe leden hebben zich aangemeld naar aanleiding van de clinics die we verzorgen bij speciaal onderwijs scholen.”

Om mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden onder professionele begeleiding samen te sporten, werkt Only Friends Limburg intensief samen met zorg- en onderwijsinstellingen, sportverenigingen, Park Strijthagen en Stichting Sporthal Strijthagen. Daarbij staat veiligheid en kwaliteit voorop. Dat betekent in de praktijk dat de samenwerking tussen een professioneel begeleider, sporttrainer en vrijwilligers voorwaarde is om sporten en werken bij Only Friends aan te kunnen bieden. Door krachten te bundelen en zo op een verbindende en versterkende manier samen te werken is dit mogelijk, kunnen we onze maatschappelijke betrokkenheid tonen en zo gezamenlijk het verschil maken voor mensen met een beperking in Limburg. Daarbij staat de mens met een beperking centraal. Dit vanuit een positieve insteek waarbij we vooral focussen op wat mensen wel kunnen en rekening houden met hun beperking.